• Oferta laboral: 2 Treballadors/es Socials (Procediment tancat)
   • Jornada: completa
   • Zona:Baix Llobregat
   • Experiència demostrable en gent gran i ajuts a la dependència.

Enviar CV en PDF a rrhh@etichabitat.cat 


 • Oferta laboral: Tècnic/a en gestió immobiliària (Procediment tancat)
  • jornada: completa
  • horari: tots els matins i tres tardes
  • sou: segons conveni
  • requisits:
   • experiència en gestió immobiliària
   • experiència en treball veïnal, comunitats de veïns
   • domini de tècniques d’entrevista
   • domini de tècniques de resolució de conflictes
   • nivell alt de Word i Excel
   • capacitat de treball en equip i multidisciplinari
   • domini oral i escrit de català i castellà
   • es valorarà altres idiomes

Enviar CV a info@etichabitat.cat

 • Oferta laboral: Treballador/a social (Procediment tancat)
  • jornada: completa
  • horari: tots els matins i tres tardes
  • sou: segons conveni
  • requisits:
   • experiència en treball social comunitari
   • experiència en treball veïnal, comunitats de veïns, espai obert
   • domini de tècniques d’entrevista
   • domini de tècniques de resolució de conflictes
   • avançat de Word i Excel
   • capacitat de treball en equip i multidisciplinari
   • domini de català i castellà parlat i escrit
   • es valorarà altres idiomes com àrab, urdú, francès, anglès

Enviar CV a info@etichabitat.cat

 • Oferta laboral. Tècnic/a de gestió (Procediment tancat)
  • jornada: completa
  • horari: tots els matins i tres tardes
  • sou: segons conveni
  • requisits:
   • experiència en gestió administrativa i control de procediments
   • experiència en treball veïnal, comunitats de veïns
   • domini de tècniques comunicatives i d’entrevista
   • domini en control d’expedient administratiu
   • avançat de Word i Excel
   • capacitat de treball en equip i multidisciplinari
   • domini de català i castellà parlat i escrit
   • es valorarà altres idiomes com àrab, urdú, francès, anglès

Enviar CV a info@etichabitat.cat

 • Oferta laboral (Procediment tancat)
Busquem un/a mediador/a comunitari amb títol homologat, per treballar a mitja jornada a un municipi del Vallès Oriental.
Envieu el vostre CV a: info@etichabitat.cat
 • Oferta laboral (Procediment tancat) 

Busquem un/a Treballador/a Social especialista en atenció primària i gestió de tràmits de la Llei de Dependència, per una substitució (2-3 mesos) a jornada completa a Gavà. Envieu el vostre CV a: info@etichabitat.cat

 • Oferta laboral (Procediment tancat)

Busquem un/a tècnic/a comunitàri especialista en habitatge i/o veïnal, per treballar a mitja jornada a Mollerussa.
Enviar CV a info@etichabitat.cat

 • Oferta laboral d’un/a mediador/a comunitari/ària (Procediment tancat)
Busquem un/a mediador/a comunitària a mitja jornada i amb experiència en mediació veïnal.
Imprescindible Màster en Mediació.
Interessats enviar CV a info@etichabitat.cat
 • Oferta laboral de dos tècnics/tècniques comunitaris/àries (Procediment tancat)

  L’objecte de la contractacióés la prestacio d’un servei d’intervencióper la convivència, la promoció del civisme i la intervencióen situacions de conflictes i/o generadores de malestar relacional i territorial, de naturalesa social i d’origen multifactorial, en l’espai públic i en comunitats de veïns. Amb actuacions adreçades a promoure la convivència veïnal, a preservar la cohesió social i a reforcar valors de convivència i responsabilitat ciutadana.

  La prestació del servei ha de ser flexible i contemplar franges de matí (30-35%), i tarda-nit (65-70%), preferentment de dilluns a divendres, quan calgui en caps de setmana o festius, així mateix es podràrequerir la realització de serveis extraordinaris fora dels horaris previstos en funció de les tasques assignades i les activitats durant la durada del contracte, segons les necessitats i prioritats que es programin.

  El treball es durà a terme a l’espai públic i en les comunitats de veïns.

  Els perfils professionals necessaris per garantir una correcta prestació dels serveis han de contemplar:

  • Experiència/formació en intervenció en gestió de conflictes entre individus i entre i grups.
  • Capacitat o habilitats en les relacions interpersonals i dinàmiques grupals
  • Capacitat de mediació i habilitats de comunicació assertiva.
  • Habilitats i capacitats de treball interdisciplinaris i de treball en equip.
  • Capacitat de diagnosticar, de programar, de previsió i priorització d’actuacions.
  • Adaptabilitat horària.
  • Capacitat d’interlocució i comunicació
  • Professionals amb titulació mínima en l’àmbit socioeducatiu (educació social, treball social, psicologia, 
antropologia, pedagogia, sociologia, etc.)
  • Nivell C de Català.
  • Amb experiència, com a mínim de dos anys, en treball comunitari i/o en medi obert
  • Capacitat de coordinació transversal amb altres professionals i/o serveis municipals.

Jornada laboral: 20h setmanals

Sou: Segons Conveni d’AccióSocial

Lloc: Baix Llobregat

Inici: 1 de juny 2017

Si vols fer-nos arribar el teu currículum, envia’l a info@etichabitat.cat