La rehabilitació energètica als blocs del barri de Sant Ildefons de Cornellà avança amb força

ÈTIC HÀBITAT finalitza les reunions amb les 8 comunitats de veïns i veïnes del sector 105 del barri de Sant Ildefons de Cornellà de Llobregat, les quals han aprovat les obres del Programa de Rehabilitació “Estimada Casa, Querido Barrio” del Consorci Metropolità de l’Habitatge (CMH), que inclou, entre d’altres, la instal·lació de plaques fotovoltaiques, la construcció de nous balcons i la instal·lació d’ascensor

L’equip d’arquitectes de la cooperativa Ètic Hàbitat va ser un dels 20 equips seleccionats per realitzar els projectes executius del Programa de rehabilitació del CMH i va rebre l’encàrrec de realitzar el projecte tècnic del sector COR_105 que agrupa els edificis dels carrers Begònia 1, 3, 5 i 7 i Boix 2, 4, 6 i 8. Totes les Comunitats de Propietaris/es han aprovat els projectes executius que el CMH traurà a licitació pública pròximament.

L’encàrrec del CMH a Ètic Hàbitat incloïa la realització de la Inspecció Tècnica de l’Edifici dels 8 blocs, així com el Certificat d’Eficiència Energètica previ a la realització dels avantprojectes.
Els projectes de rehabilitació energètica aprovats en Junta per cada Comunitat suposa un estalvi d’energia del 45% a cada edifici, la qual permetrà rebre una subvenció dels fons Next Generation de la Unió Europea del 65% del cost de les obres.

Imatge actual dels blocs del sector COR_105 del barri de Sant Ildefons de Cornellà
Imatge virtual de les obres aprovades per les Comunitats de Propietaris/es al barri de Sant Ildefons de Cornellà

El conjunt de les obres inclouen l’aïllament de la coberta i les façanes, la instal·lació de plaques fotovoltaiques, canvi d’instal·lacions, millora de l’accessibilitat amb la instal·lació de nous ascensors, millora de l’habitabilitat amb la construcció de nous balcons, la retirada de l’amiant així com obres de conservació.

L’equip d’arquitectes ha comptat amb un mediador professional amb l’objectiu que el procés de decisions per part de cada Comunitat formés part d’un treball conjunt amb l’equip d’arquitectes i així facilitar un procés de confiança, corregint i prevenint possibles conflictes.
I actuant com interlocutor amb els referents municipals i comunitaris. Els objectius han estat assolits, doncs, per totes les Comunitats, les quals han aprovat els projectes per més de 4/5 parts de les persones propietàries.

Els honoraris tècnics estan subvencionats al 100% per part del CMH i la quota mensual per habitatge estarà entre 70€ i 79€ durant 17 anys, llevat de la finca del carrer Begònia 5 que només farà la rehabilitació energètica i tindrà una quota aproximada de 37€ mensuals.

Les persones que per raons de vulnerabilitat severa no puguin fer front a les quotes, podran sol·licitar que el CMH es faci càrrec del 100% de l’import, sempre que s’inscrigui en el Registre de la Propietat com una càrrega. En cas que l’habitatge es vengui o transmeti, aquesta quantitat s’ha de retornar.

El Programa de Rehabilitació del CMH “Estimada Casa, Querido Barrio” pretén afavorir la cohesió social a través de la millora del parc d’habitatge existent i al mateix temps, ser una eina contra la segregació urbana en barris vulnerables, així com reduir la pobresa energètica i millorar l’accessibilitat. Aquesta estratègia de rehabilitació té l’objectiu principal de garantir el dret a l’habitatge com a dret bàsic de la ciutadania, disminuir els desequilibris territorials i millorar la qualitat de vida dels habitants metropolitans.

El Programa de Rehabilitació es desenvolupa amb el suport de l’Oficina Local d’Habitatge de l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat que així mateix té previst la reurbanització dels carrers amb la qual cosa s’assolirà una millora substancial a nivell de barri.

El CMH duu a terme aquest programa de rehabilitació als barris de Santa Rosa, Raval i Fondo de Santa Coloma de Gramenet, Sant Ildefons de Cornellà de Llobregat, Pubilla Cases de l’Hospitalet de Llobregat i al barri de Sant Julià de Llefià de Badalona.

Per a més informació vegeu la web www.cmh.cat

Desplaça cap amunt