L’impacte d’Ètic Hàbitat en projectes de regeneració urbana i el fons Next Generation per a la reducció de la petjada energètica dels edificis

L’equip interdisciplinari d’ÈTIC HÀBITAT format per treballadors/es socials, arquitectes i tècnics/es de gestió ha treballat durant l’any 2023 en el Programa de Rehabilitació de Finques d’Alta Complexitat del Pla de Barris de l’Ajuntament de Barcelona, als barris de Prosperitat, Verdum, Trinitat Nova, Turó de la Peira, Ciutat Meridiana i Roquetes al Districte de Nou Barris i als barris del Carmel, Can Baró i La Teixonera al Districte d’Horta Guinardó.

La finalitat del programa es basa en facilitar a la Comunitats de Propietaris/es en una situació de vulnerabilitat, l’accés a les ajudes i subvencions dels Fons Europeus Next Generation i del Consorci de l’Habitatge de Barcelona, a fi que amb diferents fases – des de l’inici del procés fins a la finalització de les obres- puguin realitzar la rehabilitació energètica del seu edifici. El Programa compta amb subvencions de fins al 80% del cost de les obres i de fins al 100% per a persones amb una situació de vulnerabilitat social.

Prèviament a què una finca entri en el Programa es fa un estudi socioeconòmic per avaluar el grau de vulnerabilitat de la Comunitat i de les persones que hi viuen. La major part son Comunitats amb diferents problemàtiques de manteniment, morositat, situacions irregulars i moltes de les persones que hi resideixen tenen diferents graus de vulnerabilitatsocial. L’objectiu dels equips és capacitar aquestes Comunitats a fi que puguin accedir als ajuts públics per la rehabilitació.

ÈTIC HÀBITAT està donant suport a un total de 119 Comunitats de veïns i veïnes durant l’any 2023; 84 a Nou Barris i 35 a Horta Guinardó, de les quals 50 continuen en els projectes de rehabilitació energètica d’edificis en situació de vulnerabilitat a la ciutat de Barcelona. En anys anteriors, ÈTIC HÀBITAT ha gestionat la rehabilitació de 42 Comunitats de Propietaris/es que ja han realitzat la rehabilitació i, les obres de les quals, ja han finalitzat. El Programa de Rehabilitació de Finques d’Alta Complexitat del Pla de Barris de l’Ajuntament de Barcelona està coordinat per l’empresa Foment de Ciutat S.A. i el Consorci de l’Habitatge de Barcelona. És el Consorci qui realitza les convocatòries de subvenció de rehabilitació dels edificis i millora energètica, entre elles les destinades a comunitats de veïns i veïnes en situació de vulnerabilitat perquè puguin acollir-se als ajuts i subvencions per a la rehabilitació dels seus edificis. Paral·lelament, l’empresa coordinadora del Programa, Foment de Ciutat SA, treu a concurs públic la gestió d’aquest programa, que als Districtes de Nou Barris i Horta-Guinardó ha estat adjudicada a la Cooperativa ÈTIC HÀBITAT.

El treball que fa Ètic Hàbitat en el Programa de Rehabilitació del Pla de Barris es basa en un Pla de Treball proposat per l’equip social i acordat amb les Comunitats destinades a capacitar-les en aspectes com l’organització, la gestió econòmica, el manteniment de la finca i la participació del conjunt del veïnatge en les tasques i decisions de la Comunitat, així com en trobar solucions a situacions anòmales amb relació a l’ocupació dels habitatges. L’equip de gestió facilita les gestions derivades de la sol·licitud de subvencions, bestretesi pagaments des de l’inici del procés fins a la seva finalització i l’equip tècnic supervisa el projecte tècnic i fa el seguiment amb les empreses de les obres de rehabilitació energètica a fi que aquestes es desenvolupin correctament.
Finalment, el Programa disposa d’un equip de suport jurídic per garantir que tot el procediment es faci correctament i un suport fiscal que s’encarrega de fer les gestions en matèria tributària de totes les rehabilitacions.

Desplaça cap amunt