Ester Bertran (Tècnica de Gestió Comunitària)

Isabel Blanch (Tècnica de Gestió Comunitària)

Marta Campeny (Tècnica de l’Oficina d’habitatge)

Sílvia Clariana (Tècnica Comunitària)

Aina Companyon (Treballadora Social)

Carmen De La Fuente (Dinamitzadora Pla Integral Poble Gitano)

Montserrat Esteve (Tècnica de l’Oficina d’habitatge)

Marta François (Mediadora Social)

Soraya Gallego (Educadora Social especialista en gènere)

Valeria García (Tècnica de Gestió Comunitària)

Ana García Martínez (Tècnica Gestió Social)

Cristina Lara Chico (Mediadora Comunitària)

María Dolores Martínez (Tècnica de Gestió Comunitària)

Aida Marzo (Sociòloga, Psicòloga i Mediadora Comunitària)

Mireia Palles (Psicòloga especialista en gènere)

Esther Palomino (Administrativa de l’Oficina d’habitatge)

Carlota Sala (Mediadora i Advocada)

Oona Alejandra Sales (Treballadora Social)

Touria Sarghini (Agent d’acollida)

Johania Jhanel Shin (Tècnica de Gestió)

Mònica Vidal (Gestió Administrativa)

Carles Barenys (Arquitecte)

David Companyon (Comunicació i Qualitat)

Oriol Companyon (Treballador Social i Mediador Comunitari)

Jaume Cornelles (Mediador i Advocat)

Josep Delale (Tècnic de Gestió Comunitària)

Juan Fajardo (Tècnic de Gestió Comunitària)

Jonatan Fernández (Tècnic de Gestió Comunitària)

Manuel Fernández (Dinamitzador Pla Integral Poble Gitano)

Jorge González (Dinamitzador Pla Integral Poble Gitano)

David Izurza (Advocat)

Fernando Macías (Arquitecte)

Adrià Maestro (Tècnic de Gestió Comunitària)

Germinal Maymó (Arquitecte)

Borja Mercader (Mediador)

José María Montorio (Tècnic de Gestió Comunitària)

Óscar Salvadó (Mediadior Comunitari)

Santiago Sánchez (Mediador i Tècnic de Gestió Comunitària)

Santiago Santos i Saltiró (Arquitecte)

Javier Segurado (Arquitecte)

Jordi Soler (Treballador Social)

Carlos Vergara (Tècnic de Gestió)