Qui som

Ètic Hàbitat és una cooperativa d’iniciatives socials i acció comunitària basada en l’Economia del Bé Comú, que té com a objectiu oferir un servei integral que aporti solucions a les necessitats de benestar social dels ciutadans i ciutadanes mitjançant l’apoderament, la millora de les condicions de vida i la creació d’espais de participació democràtica.

Per engegar aquesta cooperativa, hem decidit unir-nos un grup multidisciplinari de professionals especialitzats/des en les Polítiques Socials des de quatre vessants interrelacionades:  social, jurídica, tècnica i formativa, això ens permet tenir una visió global per donar la millor resposta als requeriments  i necessitats dels nostres clients.

La proposta d’ÈTIC HABITAT respon  al convenciment que cal crear models ajustats a l’entorn comunitari d’actuació que siguin sostenibles i basats en el bé  comú,  tot responent a les necessitats de la població objecte de l’actuació i en cooperació amb d’altres agents implicats.

L’equip d’Ètic Hàbitat té una llarga experiència professional en el sector de les Polítiques Socials i l’Estat de Benestar, en un sentit ampli d’aquest terme, tant des de la iniciativa privada com pública.

La gestió d’ÈTIC HABITAT està basada en els valors ètics i de professionalitat de les ofertes amb l’objectiu que el producte / servei que oferim es tradueixi en un benefici social perceptible en l’entorn comunitari en el que actuem.

Desplaça cap amunt