• Departament Creació i Implementació de Projectes Socials, DD.HH, Comunitaris, Interculturals, Gènere, Acollida, Habitatge, Sòcio-Educatius, Veïnatge, Convivència.
  • Departament d’Estudis i Diagnòstics Socials, Comunitaris, Sòcio-Urbanístics, Economia veïnal.
  • Departament d’Assessorament Jurídic en matèria Social, Familiar, Nou vinguts, Urbanística, Habitatge.
  • Departament de Mediació Comunitària, Intercultural, Habitatge, Escolar, Familiar.
  • Departament de Formació i Tallers en Mediació i Resolució de Conflictes, DD.HH, Interculturalitat, Convivència, Veïnatge, Gestió de Comunitats de Propietaris desestructurades.